ป้ายกำกับ: ประวัติวันมาฆบูชา


ประวัติวันมาฆบูชา

กันยายน 2, 2021

ประวัติและตำนาน

ปิดความเห็น บน ประวัติวันมาฆบูชา


        ประวัติวันมาฆบูชา นั้นนับได้ว่าเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงโดยเป็นของศาสนาพุทธซึ่งโดยปกติแล้ววันมาฆบูชานั้นจะยึดอยู่ที่ให้ตรงกับเดือน 3 และขึ้น 15 ค่ำ   ซึ่งในสมัยอดีตกาลนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดวันมาฆบูชาขึ้นก็เพราะว่าในวันดังกล่าวนั้นจะเป็นวันที่มีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากมาประชุมกันที่สถานที่แห่งหนึ่ง

            โดยพระสงฆ์ทุกรูปนั้นไม่เคยได้มีการนัดแนะกันมาก่อนเรียกว่าเป็นการมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นเองซึ่งพระสงฆ์ที่เดินทางมาประชุมในครั้งนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 1250 รูป  สำหรับการเดินทางมาของพระสงฆ์ที่มารวมตัวกันในครั้งนั้นก็เพื่อที่จะต้องการมาฟังคำสั่งสอนพระเทศนาของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งการเทศนาของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเรียกว่าการแสดงโอวาทปาติโมกข์  

          ในสมัยพุทธกาลนั้นสถานที่ที่พระสงฆ์จำนวน 1250 รูปมารวมกัน ประวัติวันมาฆบูชา เพื่อฟังคำสั่งสอนของพระเทศนาของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระสงฆ์ทุกรูปต่างๆเดินทางมาที่เมืองราชโอรสโดยพากันมาที่วัดเวฬุวัน  และเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่พระสงฆ์มารวมกันถึง 1250 รูปนั้นเองสร้างปรากฏการณ์ทำให้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นซึ่งพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมีถึง 1250รูปนั่นก็หมายถึงว่าพระสงฆ์ทุกรูปที่เดินทางมาฟังคำสั่งสอนพระเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นพระอรหันต์หมดทุกรูปเลยนั่นเอง 

       ซึ่งปรากฏการณ์ในครั้งนั้นส่งผลทำให้ในทุกๆปีเมื่อถึงวันดังกล่าวนั้นชาวบ้านก็จะมีการออกมาทำบุญตักบาตรที่วัดกันเป็นจำนวนมาก  และที่สำคัญนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการตั้งวันดังกล่าวนั้นให้เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งในที่สุดก็ได้มีการตั้งชื่อว่าวันมาฆบูชานั่นเอง

          ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุโสดาบันนั้นยังเป็นช่วงที่มีลัทธิต่างๆเกิดขึ้นมามากมายซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีในการศึกษาเพื่อให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์แตกต่างกันออกไปแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้และได้มีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาทำให้พวกพราหมณ์หรือผู้ที่นับถือลัทธิต่างๆนั้นหันมาสนใจฟังพระคำสั่งสอนและเทศนาของพระพุทธเจ้ากันมากขึ้น

          และหันมายึดและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้านั้นได้มีการสั่งสอนจนทำให้นายเท่ที่สุดแล้วผู้ที่นับถือลัทธิต่างๆก็เลิกนับถือลัทธิเดิมของตนเองที่เคยมีอยู่และหันมาเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามยึดถือเป็นแบบอย่างจนท้ายที่สุดแล้วก็สามารถบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดจนในที่สุดก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเอง

            ซึ่งปรากฏการณ์ที่พระสงฆ์ 1250 รูปรวมกันเพิ่งมาพบและฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระสงฆ์ต่างๆเหล่านั้นดังได้มีการทำพิธีชำระบาปของตนเองก่อนที่จะมีการมาเจอกับพระพุทธเจ้าอีกด้วย  หลังจากที่เจอกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีการให้โอวาทปาติโมกข์ในวันดังกล่าว    ปัจจุบันวันมาฆบูชาจะมีการทำบุญตักบาตรในช่วงเวลาเช้าและในช่วงเวลาค่ำก็จะมีการเวียนเทียนกันที่วัด 

 

สนับสนุนโดย. สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

ติดตามผลงานอื่นๆ