ป้ายกำกับ: ช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน


ประวัติช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

กันยายน 20, 2021

ประวัติและตำนาน

ปิดความเห็น บน ประวัติช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน


         อย่างที่รู้กันดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็ได้มีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน เพื่อไปเทศนาพระธรรมคำสั่งสอนให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายเพื่อหวังว่าผู้คนนั้นจะบรรลุธรรมคำสั่งสอนและไม่ต้องอยู่ในอบายมุขหลงมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้มีการออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อทำการโปรดสัตว์ซึ่งพระองค์นั้นใช้ระยะเวลาทั้งหมด 45 พรรษาในการที่ออกไปเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาต่างๆ

      ซึ่งท้ายที่สุดแล้วพระองค์นั้นก็ได้ปรินิพพานในช่วงที่พระองค์นั้นอายุได้ประมาณ 80 พรรษาแต่ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นประมาณ 3 เดือนพระองค์ได้บอกกับบรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ว่าอีก 3 เดือนให้หลังนั้นพระองค์จะทำการปรินิพพานแล้วซึ่งในช่วงนั้นพระองค์เริ่มป่วยหนักแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งในช่วงที่พระองค์ปรินิพพานนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่ ณ  เวฬุคาม

      ซึ่งจุดบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นช่วงพื้นที่ของแคว้นวัชชีเมืองเวลาสี  อย่างไรก็ตามว่ากันว่าก่อนที่พระองค์พระปรินิพพานได้เพียงแค่ 1 วันเท่านั้นบังเอิญว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อจุนทะได้มีการนำสุกรมัททวะมาถวายหลังจากที่พระองค์ทานเข้าไปไม่นานพระองค์ก็ป่วยทำให้พระอานนท์นั้นรู้สึกโกรธนายจุนทะเป็นอย่างมาก

        แต่พระพุทธเจ้าได้บอกกับพระอานนท์ว่า อานิสงส์ที่จะได้จากการบิณฑบาตนั้นจะมี 2 แบบก็คือเมื่อเสวยของที่บิณฑบาตเข้าไปแล้วเกิดการตรัสรู้กับอีกแบบนึงนั่นก็คือเกิดการปรินิพพานพร้อมกันนี้พระพุทธเจ้ายังได้สอนพระอานนท์อีกว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วนั้นสิ่งที่จะเป็นศาสดาของทุกๆคนนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้านั้นได้มีการแสดงบัญญัติและสอนให้กับทุกๆคนได้รู้จักพระธรรมวินัยนั่นเอง

           อย่างไรก็ตามในช่วงที่พระพุทธเจ้านั้นทรงป่วยหนักพระองค์ก็ไม่ได้พักผ่อนแต่ยังคงเดินทางไปอยู่ที่ป่าสาระที่กรุงสินาราโดยพระองค์ได้ปรินิพพานและเสด็จดับขันธ์อยู่ที่นั่น  ในช่วงจังหวะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั้นพระองค์ก็ได้บวชให้กับพระสุภัททะปริพาชก  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระสงฆ์องค์สุดท้ายที่ได้รับการบวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้านั่นเองโดยในช่วงที่มีการบวชให้กับพระสุภัททะปริพาชกนั้นมีบรรดาพระอรหันต์และผู้คนรวมถึงเทวดาเป็นจำนวนมากพากันมารวมตัวกัน

         เนื่องจากว่าทุกคนนั้นต้องการมาฟังโอวาทจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้มีการบอกกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์และบรรดาเทวดาหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของสังขารที่มันจะเสื่อมโทรมไปตามสภาพตามกาลเวลาซึ่งเมื่อพระองค์ได้มีการสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดับขันธ์แล้วพระองค์ก็ปรินิพพานใต้ต้นสาละนั่นเองซึ่งวันดังกล่าวก็คือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6   และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันดังกล่าวก็คือวันเริ่มต้นของพุทธศักราชนั่นเอง 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    ufabet ฝาก-ถอน เอง

ติดตามผลงานอื่นๆ